previous pauseresume next

اتقاء درجه علمی جناب آقای دکتر حسین ربانی از مرتبه دانشیاری به استادی

استاد محترم جناب آقای دکتر حسین ربانی

با کمال مسرت ارتقاء درجه علمی جنابعالی از مرتبه دانشیاری به استادی دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی  را تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزد منان خواستاریم.