previous pauseresume next

ارتقاء درجه علمی جناب آقای دکتر سعید کرمانی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

استاد محترم جناب آقای دکتر سعید کرمانی

با کمال مسرت ارتقاء درجه علمی جنابعالی از مرتبه استادیاری به دانشیاری دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی که به حق شایسته آن هستید، را تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزد منان خواستاریم.