previous pauseresume next

اطلاعیه های واحد فناوری اطلاعات

 

نحوه درخواست صندوق پستی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان متقاضی دریافت صندوق پستی با نشانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (your-name@amt.mui.ac.ir) می رساند که ایشان می توانند با ارائه اسکن کارت دائم دانشجوئی نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. لینک دسترسی به فرم درخواست خدمات اینترنتی دانشگاه به شرح زیر است:
http://visp.mui.ac.ir/internet/register
پس از ورود به این صفحه و مطالعه شرایط آن، با فشردن دکمه ثبت نام واقع در ذیل فرم، مراحل ثبت نام خدمات اینترنتی متقاضی شروع شده و پاسخ آن حداکثر تا ۵ روز کاری به نشانی صندوق پستی فعال اعلام شده در فرم، ارسال خواهد شد و نیازی به دخالت واحد فناوری اطلاعات یا واحدهای دیگر دانشکده در این روند نمی باشد. در صورتی که پس از خاتمه مهلت قید شده پاسخی از اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه دریافت نکردید می توانید با شماره ۳۷۹۲۳۳۰۲ (خانم مهندس کریمی) تماس حاصل فرموده و علت آن را جویا شوید.

 

توجه: در برخی موارد ممکن است ایمیل ارسالی برای شما وارد فولدر Spam یا Junk صندوق پستی شده باشد.

خدمات دانشجویان

کتابخانه مرکزی

دانلود کتابهای الکترونیکی

نشریات الکترونیکی

سیستم تغذیه

شناسنامه سلامت دانشجویان

 

ارتباط با دانشکده