اعضای هیئت علمی گروه بیوالکتریک

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا مهری دهنوی (cv)

سمت: مدیر گروه بیوالکتریک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه لیور پول

درجه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: اپتیک، ساخت و بهره برداری تجهیزات پزشکی، پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی، بیوانفورماتیک

پست الکترونیکی:  mehri@med.mui.ac.ir

*********************************

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی (cv)

سمت: ریاست دانشکده فناوریهای نوین

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: پردازش سیگنال های چند بعدی، حذف نویز و مسئله تخمین، ارتقا تصاویر، بازیابی تصاویر ویدئویی، مدل های احتمالی ضرایب حوزه تنک مخصوصا ضرایب ویولت مختلط.

پست الکترونیکی:h_rabbani@med.mui.ac.ir

*********************************

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید کرمانی (cv)

سمت: معاون پژوهشی دانشکده فناوریهای نوین

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درجه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: ساخت و بهره برداری تجهیزات پزشکی، پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی

پست الکترونیکی: kermani@med.mui.ac.ir

*********************************

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا ورد (cv)

سمت: معاون آموزشی گروه بیوالکتریک

مدرک تحصیلی: دکتری  تخصصی مهندسی کامپيوتر دانشگاه اصفهان

درجه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: پردازش تصوير، بينايي ماشين، توليد نرم‏افزارهای پردازش تصاوير پزشکی، طراحی الگوريتمها، شناسايي الگو، مدلهای کانتور فعال، آناليز بافت تصوير، پردازش سيگنال، معماری کاميپوتر

پست الکترونیکی: vard@amt.mui.ac.ir

 
*********************************
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا صحتی (cv)
مدرک تحصیلی: دکتری  تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: استادیار
زمینه تحقیقاتی: الگوریتم های محاسباتی در بیوانفورماتیک، شناسایی آماری الگو، تحلیل داده های زیستی، داده کاوی سیستم های مدیریت بیمارستانی 
پست الکترونیکی:   mr.sehhati@amt.mui.ac.ir  
 
*********************************
 
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر راحله کافیه  (cv)
سمت: معاون پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده فناوریهای نوین  
مدرک تحصیلی: دکتری  تخصصی مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: استادیار
زمینه تحقیقاتی: آنالیز سیگنال ها و تصاویر پزشکی، آنالیز زمان-فرکانس، کاربردهای تئوری گراف
پست الکترونیکی: r_kafieh@yahoo.com

خدمات دانشجویان

کتابخانه مرکزی

دانلود کتابهای الکترونیکی

نشریات الکترونیکی

سیستم تغذیه

شناسنامه سلامت دانشجویان

 

ارتباط با دانشکده