previous pauseresume next

اعلام برقراری دسترسی به بانک اطلاعاتی مجلات دنیا با نام Ulrich

به اطلاع می رساند دسترسی دانشگاه به پایگاه Ulrich که بانک اطلاعاتی دربرگیرنده اطلاعات بیش از ۳۰۰۰۰۰ عنوان نشریه ادواری، مجلات علمی-پژوهشی و نیز روزنامه های جهان است در آدرس http://ulrichsweb.serialssolutions.com برقرار گردیده است. ضمنا فیلم آموزشی این منبع که توسط کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه و تولید شده است در آدرس http://www.aparat.com/v/e3t51 قابل مشاهده است.