previous pauseresume next

اعلام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی

بدین وسیله به اطلاع میرساند اطلاعیه در خصوص اعلام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی توسط سازمان سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://sanjeshp.ir/arshad/95/Et17_950712.pdf