previous pauseresume next

انتصاب مدیر گروه بیو الکتریک و مهندسی پزشکی

بر اساس نظرسنجی به عمل آمد از اعضاء گروه مربوطه، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر علیرضا ورد به عنوان مدیر گروه بیو الکتریک و مهندسی پزشکی  منصوب گردیدند. ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای  دکتر مهری توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.

خدمات دانشجویان

کتابخانه مرکزی

دانلود کتابهای الکترونیکی

نشریات الکترونیکی

سیستم تغذیه

شناسنامه سلامت دانشجویان

 

ارتباط با دانشکده