previous pauseresume next

ایده‌شو تجهیزات پزشکی و فناوری سلامت

ایده‌شو تجهیزات پزشکی و فناوری سلامت با همکاری دانشکده فناوری های نوین و شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور  جناب آقای دکتر کرمانی، معاونت محترم پژوهشی دانشکده فناوری های نوین و جناب آقای دکتر رحیم بحری نجفی دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نایب رئیس هیات مدیره شرکت دارویی ریحان نقش جهان، و جناب آقای مهندس ترکان مدیر واحد طراحی و توسعه صنعت تجهیزات پزشکی صاایران و جناب آقای مهندس محمدی کارشناس مسول اداره انتقال فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی برگزار گردید. در این رویداد، از تعداد ۲۲ ایده ۱۲ ایده انتخاب شدند و ایده پردازان ایده های خود را در حوزه تجهیزات پزشکی و فناوری سلامت، در ۳ دقیقه ارائه نمودند. براساس نظر داوران و تماشاچیان ۵ ایده برتر به مرحله نهایی راه یافتند و در مرحله نهایی به سوالات جزیی تر و عمقی تر در مورد ایده شان پاسخ دادند.
در نهایت بر اساس رای هیات داوران، ۳ ایده‌ی برتر انتخاب گردید و جوایز ۵۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کردند.

رتبه برتر: آقای محمد موسایی با ایده تولید نسل جدید ماتریکس های استخوانی در درمان شکستگی های استخوانی
رتبه دوم: خانم مریم برخورداری با ایده ورود سوزن به کمک ربات مبتنی بر تصاویر پزشکی
رتبه سوم: آقایان علیرضا اشکبوسی و علی شعبانی با ایده درمان بیماری پارکینسون با استفاده از فیلتر الگوهای نوسانی سلولهای عصبی
رتبه چهارم: خانم مریم ایزدپناهی با ایده کنترل ویلچر الکتریکی هوشمند مبتنی بر سیگنال الکتروانسفالوگرام
رتبه پنجم: خانمها مهسا راستی و زهرا میرزایی با ایده جعبه داروی هوشمند