previous pauseresume next

بازدید رئیس محترم دانشگاه از دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی

روز یکشنبه ۶ تیرماه، رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری از دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی بازدید نمودند.طی این بازدید که در ساعات اولیه صبح انجام شد در نشستی با اعضاء هیات علمی دانشکده مشکلات و نقطه نظرات مربوط به دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی به اطلاع ایشان رسید.

در پایان دکتر اصغری رهنمودهایی را در جهت بهبود فعالیتهای دانشکده ارائه نمودند.