previous pauseresume next

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دستاوردهای پژوهشی دانشکده فناوری های نوین

پنجمین همایش سالانه دانشکده­ی فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۱۷ آذرماه سال جاری برگزار شد. ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در حاشیه این همایش از دستاوردهای پژوهشی دانشکده بازدید کردند.  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اظهار نشان کردند: این فناوری می تواند تولید تجهیزات و مواد و وسایل، تولید راهکارهای بالینی، پروتکلهای درمانی و تشخیصی و اصلاح  فرآیندهای خدمات پزشکی و خدمات نظام سلامت باشد که نهایتا منجر به این بشود که گره ای از گره های نظام سلامت گشوده شود.

دستاوردهای این دانشکده را با دو  معیار بطور ویژه می توان سنجید یکی این که دانشجویانی که اینجا تربیت می شوند و فارغ التحصیل می شوند چه سهمی در تولید فناوری و برطرف کردن نیاز کشور دارند و دوم این که چه مقدار از تولیدات دانشکده می توانند تجاری شوند و نهایتا برای دانشکده و دانشگاه تولید ثروت بکنند، منتظرم که ریاست دانشکده این دو شاخص را اعلام کنند.