previous pauseresume next

بازدید مدیر محترم صنایع پزشکی صاایران از دستاوردهای پژوهشی دانشکده فناوری های نوین

به اطلاع میرساند همزمان با همایش سالانه دانشکده فناوری های نوین  مدیر محترم صنایع پزشکی شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران جناب اقای مهندس ترکان و مشاور صنعتی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران جناب مهندس ابوطالبیان از دستاوردهای پژوهشی دانشکده فناوری های نوین در روز چهارشنبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ بازدید کردند. در این بازدید جناب اقای دکتر کرمانی معاون محترم پژوهشی دانشکده به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشکده پرداختند.