previous pauseresume next

برگزاری جلسه هسته پژوهشی تحلیل تصاویر چشم پزشکی

 

روز یک شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ جلسه هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر ورد، خانم مهندس زهرا امینی، خانم مهندس مرضیه مختاری، خانم مهندس عالیه عهدی، خانم مهندس رضایی ، خانم مهندس لیلا نیک نام برگزار شد. اهم فعالیت های انجام شده در این جلسه عبارتند از:

  1. جدا سازی لایه های تصاویر کارتون با استفاده از dynamic progremming و مقایسه با نتایج دستی (خانم نیکنام)
  2. ارائه نتایج رجیستریشن opticnerrhead با Fundus(خانم عهدی)
  3.  جداسازی لایه ILM(خانم مختاری)
  4.  

به علاوه مقرر گردید موارد زیر توسط اعضا پیگیری شود:

  1. جداسازی لایه ها با استفاده از ویژگی A-SCAN (خانم نیک نام)
  2. مزائیک کردن تصاویر ONH، Macola ( خانم عهدی)
  3. پیداکردن انتهای نقاط RPE (خانم مختاری)