previous pauseresume next

برگزاری دومین جلسه هسته پژوهشی بیوانفورماتیک در سال جدید

روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱/۲۶ دومین جلسه هسته پژوهشی بیوانفورماتیک در سال جدید با حضور آقای دکتر ورد، آقای دکتر صحتی، خانم مهندس غریبی، خانم مهندس صفایی و خانم مهندس کاظمی در دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی برگزار گردید.

 

 

 

 

 

اهم فعالیت های انجام شده در این جلسه:

  • توضیح روش های Feature Selection و همچنین روش های Classification توسط خانم مهندس غریبی
  • ارائه توضیحاتی راجع به دیتابیس پروتئینی مورد استفاده در پروپوزال توسط خانم مهندس صفایی

همچنین در این جلسه مقرر گردید موارد زیر توسط اعضا پیگیری گردد:

  • رفع نواقص و تکمیل پروپوزال توسط خانم مهندس غریبی
  •  ارائه گزارش در مورد روش‌های دسته بندی در Multi Class Database توسط خانم مهندس غریبی
  • بررسی وجود Outlayer ها در نتیجه کار بوسیله نرمال سازی دادهها توسط خانم مهندس صفایی