previous pauseresume next

برگزاری مسابقه ایده پردازی استفاده از میکرو ربات هایی باکتریایی

ایده شو استفاده از میکرو ربات هایی باکتریایی در درمان با حضور دکتر مستغاثی روز شنبه ۹۵/۶/۲۰ ساعت ۱۳الی ۱۸ در سالن شهید چمران دانشکده فناوری های نوین برگزار گردید. در این رویداد، در ابتدا دکتر مستغاثی به بیان اصول پروپزال نویسی پرداختند   و پس از آن با طرح چند پروپزال در زمینه میکرو ربات هایی باکتریایی ، گروه های پنج نفره مسابقه ایده پردازی بر طبق برنامه زمان بندی اعلام شده تشکیل گردید                                                                         در این رویداد که دانشجویان رشته های مختلف از جمله پزشکی، داروسازی، مهندسی پزشکی، مهندسی مکاننیک و .... شرکت داشتند ایده های نوآورانه در زمینه طراحی ساخت و استفاده از میکرورباتهای باکتریایی هوشمند در زمینه پزشکی مطرح ومورد داوری قرار گرفت. در آـخر تیم bacto.chip با ایده چیپ هوشمند ساز باکتری به مننظور تشخیص سلول های سرطانی به عنوان ایده برگزیده انتخاب شد و برنده جایزه نقدی در این رقابت گردید.