previous pauseresume next

برگزاری هجدهمین جلسه هسته پژوهشی پردازش تصاویر قلب و عروق

روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ ساعت ۸ صبح، هجدهمین جلسه هسته پژوهشی پردازش تصاویر قلب و عروق با حضور جناب آقای دکتر سعید کرمانی (مسئول هسته) و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیوالکتریک در دانشکده برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید در جهت بالا بردن روایی فعالیت های علمی هسته، وب سایت انگلیسی آن طراحی گردد.