previous pauseresume next

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ ۹۳/۱۲/۲۳

جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده رأس ساعت ۱۲/۳۰ روز شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۳ با حضور معاون آموزشی دانشکده و سایر اعضاء در اتاق جلسات برگزار و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری به عمل آمد:

 

۱) مقرر گردید با عنایت به الزام حضور دانشجویان کارشناسی ارشد، کلیه دانشجویان مذکور از فروردین ۹۴ با هماهنگی واحد کارگزینی اقدام به ثبت اثر انگشت و موظف به رعایت حضور ۷۰ ساعت در ماه می باشند که ۵۰ ساعت آن در ساعات اداری پر شود. لازم به ذکر است دانشجویانی که رعایت سقف ساعات را نکرده باشند از دریافت فرصت اضافه محروم خواهند شد و وظیفه کنترل ساعات به عهده استاد راهنما و گروه مربوطه می باشد.

۲) مقرر گردید با هماهنگی معاونت مالی اداری نسبت به تخصیص مکان مناسب همراه با تجهیزات لازم به دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد اقدام شود.

۳) مقرر گردید فرم های A1 دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان جهت طرح در اولین جلسه آتی شورا در سال آینده در اسرع وقت ارسال گردد.