previous pauseresume next

برگزاری پانزدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت

روز شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲ ساعت ۱۱ صبح، پانزدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت با حضور دکتر کرباسی (مسئول هسته) و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیومواد و مهندسی بافت برگزار شد. در این جلسه، پیرامون پروژه های مهندسی بافت استخوان و غضروف به تفصیل بحث و تبادل نظر شد و روند پیشرفت هریک مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مقرر شد که در اولین جلسه سال ۱۳۹۴، سمینار پیشرفت پروژه داربست استخوانی یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد که در خصوص فاز مطالعات سلولی است، ارائه گردد.