previous pauseresume next

برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۱/۲۸ در اتاق جلسات دانشکده برگزار گردید. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  • برگزاری رویداد "آغازگری در پایان هفته" و تاکید بر حضور پرشور اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده در این رویداد
  • نحوه ارزیابی پروپوزال طرح های آزاد در شورای پژوهشی دانشکده
  • نحوه شرکت در جلسه دفاع از اولویت های پژوهشی دانشکده در تاریخ ۹۳/۱۱/۳۰

همچنین در این جلسه پیش نویس قرارداد ارتباط با صنعت و دستورالعمل نگارش پروپوزال در اختیار اعضای شورا قرار گرفت تا نظرات خود را درخصوص اصلاح آن بیان نمایند.