previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آشنایی با باکتریو بوت ها

کارگاه  آشنایی با   باکتریو بوت ها ( میکروروبوت های باکتریایی و استفاده از آن ها در پزشکی و انتقال دارو) در روز سه شنبه ۹۵/۶/۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح در سالن چمران دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار می گردد. در این کارگاه، دکتر بابک مستغاثی محقق موسسه ماکس پلانک به سخنرانی خواهند پرداخت.

پژوهش های زیادی در زمینه استفاده از میکروسیستم های هوشمند برای استفاده در پزشکی و انتقال دارو انجام می گیرد. این گونه سیستم های به مقدار زیادی می توانند مداخله های تهاجمی پزشکی را کاهش دهند و به افزایش بازده و کاهش خطر تشخیص یا درمان پزشکی کمک نمایند. از سال های دور کاربردهای درمانی باکتری ها شناخته شده بوده است. پژوهش های جدید تر نشان داده اند که نه تنها باکتری ها دارای سیستم موتوری پربازده اند، بلکه از سیستم حسگر پیچیده ای نیز برخوردارند که در برخی موارد می توانند به کمک آن سلول های بیمار را یافت. اخیراً، به دلیل خواص ذکر شده باکتری ها، این میکروارگانیسم ها به عنوان موتور محرکه و سیستم حسگر برخی میکروروبوت ها، مورد بررسی قرار گرفته اند. در این کارگاه کلیاتی در خصوص معرفی میکروروبوت های باکتریایی و استفاده از آن ها در پزشکی و انتقال دارو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.