previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار های طراحی محاسباتی دارو

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار های طراحی محاسباتی دارو (دوره مقدماتی ) در روز های ۹۶/۱۲/۲۴ لغایت ۹۶/۱۲/۲۷ در سالن شهید چمران  دانشکده فناوری های نوین برگزار گردید.