previous pauseresume next

برگزاری کارگاه گرنت نویسی

اولین کارگاه دفتر یوسرن در اصفهان با همکاری دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی برگزار می گردد:

 

کارگاه گرنت نویسی با تدریس دکتر علی میرزازاده (استاد دانشگاه کالیفرنیا)

زمان: ۲۰ و ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۶

ساعت ۸ صبح الی ۱۷ بعدازظهر

 

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را مطالعه نمایند:

 

 فایل ۱             فایل ۲            فایل ۳          فایل ۴

 

فایلهای شماره ۱ و ۴ بایستی تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه تکمیل شده و به آدرس usern.isfahan.office@gmail.com ایمیل گردد. بدیهی است ثبت نام در کارگاه منوط به پذیرش فایلهای مذکور می باشد.

جهت ثبت نام به آدرس Grant Writing Workshop مراجعه فرمایید.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت https://t.me/USERN_Isfahan مراجعه نمایند.