previous pauseresume next

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر سعید کرباسی

با توجه به ضرورت آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با زمینه‌های مختلف تحقیقاتی رشته مهندسی پزشکی و نیز در جهت ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشکده فناوریهای نوین مقرر گردید هر یک از اساتید دانشکده در جلساتی با حضور عموم دانشجویان به معرفی فعالیتهای علمی خود بپردازند. لذا به اطلاع می‌رساند در تاریخ شنبه ۲۹ مهرماه از ساعت ۱۲:۳۰ جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر سعید کرباسی، استاد گروه بیومتریال، در تالار شهید چمران دانشکده برگزار می‌گردد.

     محورهای سخنرانی:

     معرفی و بحث پیرامون مهندسی بافت   

                             شرح فعالیتهای هسته پژوهشی