previous pauseresume next

فراخوان جایزه بین المللی یونسکو - گینه استوایی برای سال ۲۰۱۶

به اطلاع می رساند یونسکو فراخوان جایزه بین المللی یونسکو – گینه استوایی در زمینه پژوهش در علوم زیستی را برای سال ۲۰۱۶ اعلام کرده است. این جایزه به افراد، موسسات و سازمانهای مردم نهادی تعلق می گیرد که پژوهش هایی در حوزه علوم زیستی انجام داده باشند که منجر به بهبود کیفیت زندگی انسانها شود. جایزه مذکور شامل مدال، لوح تقدیر و ۳۰۰ هزار دلار است. اطلاعات تکمیلی و فرم های مربوطه در وب سایت کمیسیون یونسکو به نشانی www.irunesco.org بخش جایزه ها و بورس ها قرار دارد.