previous pauseresume next

فراخوان مرحله دوم سال ۹۵ برای پذیرش طرح های پیشنهادی

به اطلاع می رساند موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران برای پاسخگویی به نیازهای پژوهش های کاربردی “تحقیقات نظام سلامت” در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمادگي خود را برای پذيرش طرح­هاي پيشنهادي اعلام مي دارد.

 

شرایط موسسه ملي تحقيقات سلامت:

۱- شوراي معين موسسه ملي تحقيقات سلامت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پيشنهادهاي رسيده (تا تاریخ های جدول پیوست) مطرح و در صورت مناسب بودن براي مراحل بعدي تصويب و عقد قرارداد بر روي آنها اقدام مي شود. لذا توصيه مي گردد در صورتيكه مجري(يان) محترم بعد از مدتي بخواهند پيشنهاد طرح را تهيه نمايند و در آن زمان فرآخوان بعدي موسسه (كه موضوعات به روز مي شود) اعلام نشده باشد،ابتدا اطمينان حاصل نمايند كه برای عنوان پيشنهادي،طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.

 

۲- نسخه اصلي بايد به امضاي كليه پيشنهاد دهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسيده باشد که بایستی نسخه اصل آن به آدرس تهران، خيابان قدس، خيابان ايتاليا، پلاك ۷۸ تحویل گردد. فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگي موسسه ملي قابل دريافت است (http://nihr.tums.ac.ir) که حتماً پس از تکمیل به آدرس research@tums.ac.ir ارسال گردد.

 

۳- طرح پژوهشي با مشاركت محققان بيش از يك دانشگاه و يا مشاركت بخش هاي مرتبط وزارت بهداشت در اولويت خواهند بود.

 

۴- فراخوان موسسه هرفصل یک بار اعلام می شود. اما نیازهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به محض دریافت در سایت موسسه ملی تحقیقات سلامت قابل دسترسی خواهد بود. لذا محققین می توانند به صورت دوره ای از سایت موسسه ملی بازدید نمایند و در صورت علاقه مندی نسبت به فعالسازی RSSاقدام نمایند.

 

۵- برای كليه طرح ها، شرح نیاز (RFP)وجود دارد که در صفحه خانگی موسسه قابل دريافت است. مبلغ درج شده در فراخوان حداكثر بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرايط مساوي طرح هايي مصوب می گردند كه هزينه كمتري درخواست كرده باشند.

 

لینک عناوین فراخوان