previous pauseresume next

مسابقه ایده پردازی : استفاده از میکرو ربات هایی باکتریایی

ایده شو استفاده از میکرو ربات هایی باکتریایی در درمان با حضور دکتر مستغاثی روز شنبه ۹۵/۶/۲۰ ساعت ۱۳الی ۱۸ در سالن شهید چمران دانشکده فناوریهای نوین برگزار می گردد.

ایده شو:

باحضور دکتر مستغاثی

مکان: سالن شهید چمران دانشکده فناوریهای نوین

زمان : شنبه ۹۵/۶/۲۰ ساعت ۱۳ الی ۱۸

هزینه ثبت نام : ۱۵ هزار تومان(شرکت در ایده شو برای حاضرین در کارگاه میکرو ربات های باکتریایی رایگان خواهد بود)