previous pauseresume next

معرفی گروه مهندسی بیمارستان

رشته مهندسی بیمارستان برای آشنایی مهندسان با تخصص طراحی و ساخت بیمارستان ها توسط وزارت بهداشت ایجاد شده است. در سال ۹۲ برای نخستین بار در کشور آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیمارستان از طریق کنکور ارشد وزارت بهداشت برگزار شد و دانشگاه های علوم پزشکی ایران و اصفهان هر کدام به تعداد ۵ نفر در این رشته دانشجو پذیرفتند. دانش آموختگان مهندسی معماری، عمران و شهرسازی مجاز به شرکت در این آزمون بودند. اما در آزمون ۹۳ تغیراتی در منابع آزمون و دروس و رشته های مجاز به شرکت در آزمونبه وجود آمد. برای آگاهی از جزییات بیشتر به سایت آزمون وزارت بهداشت مراجعه فرمایید.