previous pauseresume next

نشست صمیمانه دانشجویان کارشناسی ارشد با معاون آموزشی دانشکده

ساعت ۱۰ روزیکشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ اولین نشست صمیمانه دانشجویان کارشناسی ارشد با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار گردید. در این نشست ابتدا جناب آقای دکتر سعید کرباسی معاون آموزشی ضمن بیان خوش آمد گویی به دانشجویان و مقررات آموزشی جدید از نقطه نظر دانشجویان استفاده و به بحث و تبادل نظر پرداختند. جلسه ساعت ۱۲ به پایان رسید.