previous pauseresume next

همایش بین المللی مه داده ها

 

همایش بین المللی مه داده ها در حوزه سلامت جامعه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی برگزار میگردد. 

 

با حمایت دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات پردازش تصاویر و سیگنال های پزشکی (MISP) و سفارت فرانسه و با همکاری مرکز تحقیقات ملی علمی فرانسه، مدرسه عالی سوپلک، دانشگاه پاریس ۵۵ و دانشگاه ساکلی پاریس در اصفهان

 

 

سخنرانان:
- دکتر کیان جعفری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
موضوع سخنرانی : هوشمند سازی در حوزه سلامت جامعه

 

- پروفسور علی محمدجعفری (مدیر ارشد تحقیقاتی در مرکز تحقیقات ملی علمی فرانسه - عضو هیئت علمی دانشگاه پاریس ۱۱)
موضوع سخنرانی : مِه داده ها (Big Data) در حوزه سلامت و تصاویر پزشکی

 

- دکتر Vincent Vigneron (عضو هیئت علمی University of Evry فرانسه)
موضوع سخنرانی : مِه داده ها (Big Data) در سلامتی جامعه با تمرکز بر بیماری آلزایمر و روش آموزش عمیق

 

- پروفسور Pierre Baudot (عضو هیات علمی انستیتو Max Planck آلمان)
موضوع سخنرانی: مِه داده ها (Big Data) در بیولوژی

 

- دکتر Francois Orieux (عضو هیات علمی مدرسه عالی Centrale Supelec فرانسه)
موضوع سخنرانی: مِه داده ها (Big Data) در پردازش تصویر


پوستر همایش
      
Presentations