previous pauseresume next

همایش بین المللی مه داده ها در علوم سلامت

 همایش بین المللی مه داده ها در علوم سلامت از ساعت ۹ الی ۱۳ بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۳۰ در سالن شهید چمران دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی برگزار گردید.خلاصه ای از سخنرانیهای ارائه شده به همراه اسلایدهای جلسات همایش مذکور در لینک ذیل قابل مشاهده می باشد.

 

لینک اسلایدها و سخنرانیهای ارائه شده(۹۵/۰۲/۳۰)