previous pauseresume next

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی چهارسوی سلامت

کارگاه آموزشی چهارسوی سلامت  با ارائه دکتر احمد رضا زمانی در روز یکشنبه  ۲۹ آذرماه ۹۶ در سالن شهید چمران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی اصفهان برگزار شد.در این کارگاه آموزشی راهکارهای تامین و حفظ و ارتقاء سلامت جسمی،روانی،معنوی و اجتماعی بیان گردید.