previous pauseresume next

گزارش برگزاری کارگاه تکمیلی گرنت نویسی

دوره تکمیلی کارگاه گرنت نویسی در تاریخ ۱۴ آذرماه از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ به منظور بررسی و تصحیح پروپوزال ها در قالب فرمتNIH  با تدریس دکتر علی میرزازاده از دانشگاه ucsf ، در محل تالار شهید چمران دانشکده فناوری های نوین برگزار گردید. در این کارگاه، گروه های مختلف پروپوزال های تکمیل شده خود در کارگاه قبلی را ارائه نمودند تا با استفاده از بازخوردهای متعدد سایر گروه ها و مدرس کارگاه در جهت بهبود پروپوزال خود قدم بردارند.