گروه هدف

شرح

فرمها و آئین نامه ها

فرایندها

 

آموزشی

ثبت نام

 

درخواست دانشجو

 

افزایش سنوات تحصیلی

 

استفاده از خوابگاه در تابستان

 

صدور کارت دانشجویی المثنی

 

موجه نمودن غیبت (به دلیل مشکلات پزشکی)

 

تشکیل کلاسهای جبرانی

 

فارغ التحصیلی(تسویه حساب)

نقل و انتقال دانشجویان

 

دکترای

تخصصی

آئین نامه

 

روند آموزشی و پژوهشی

 

آزمون جامع

گزارش پیشرفت تحصیلی

 

تصویب پروپزال و پایان نامه

برگزاری جلسه دفاع

 

ارشد

آئین نامه

 

روند آموزشی و پژوهشی

 

تصویب پروپزال و پایان نامه

برگزاری جلسه دفاع