هدف:

وظایف:

واحدهای تابع معاونت آموزشی:

الف: گروههای آموزشی تخصصی: بیوالکتریک و مهندسی پزشکی، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت، مهندسی بیمارستان

ب: اداره آموزش

    آئین نامه ها و گواهی ها
    رشته ها ومقاطع تحصیلی
    ثبت نام
    برنامه ترم های تحصیلی
    ارزشیابی
    فارغ التحصیلان
    کارکنان

شرح وظایف مسئول و کارشناسان اداره آموزش:

۱. انجام  هماهنگی های لازم پس از دریافت اعلام نیاز گروهها

۲. مکاتبه اعلام نیاز دانشکده های دیگر به گروههای عمومی دانشکده

۳. هماهنگی با اساتید خارج از دانشکده

۴. تکمیل و ارسال نمرات خارج از لیست

۵.  تکمیل و ارسال نامه های مربوطه دروس معرفی به استاد

۶. مکاتبات تطبیق واحد با گروهها و دانشکده ها

۷.  صدور گواهی اشتغال به تحصیل به صورت روزانه

۸.  صدور کارنامه ترم و کلی

۹.  پیگیری امور آموزشی دانشجویان مشغول به تحصیل :

-  اصلاح اشتباهات دانشجو در زمان انتخاب واحد

-  پیگیری مکاتبات مربوط به تغییر رشته ها

-   پیگیری مکاتبات مربوط به انتقالی ها

۱۰.  تنظیم انواع ابلاغات:

-   تنظیم ابلاغ اساتید هیات علمی و مدعو

-  تنظیم و گردآوری و رسیدگی به ابلاغ امتحانات پایان ترم

۱۱.  تنظیم پیگیری مکاتبات مربوط به برنامه امتحانی

۱۲.  تنظیم قراردادهای حق التدریس

۱۳.  تنظیم شناسنامه دروس

۱۴.  تشکیل پرونده دانشجویان

۱۵.  فارغ التحصیلی دانشجویان :

-   پرینت کارنامه کل و ارسال به گروه و دریافت فراغت از تحصیل

-    تنظیم نامه فراغت از تحصیل

-   ارسال به آموزش کل و پیگیری

۱۶.  پیگیری امور مربوط به دانشنامه ها

۱۷.  صدور انواع فرم ها :

-   راهنمائی دانشجویان جهت انتخاب واحد

-  راهنمائی دانشجویان جهت حذف و اضافه

۱۸.  تنظیم دعوت نامه شورای آموزشی دانشکده ؛ کنترل تشکیل آن و درج در جدول مربوطه

۱۹.  تنظیم صورت جلسه شورای آموزشی

۲۰.  تنظیم نامه های مربوط به بندهای مصوبات صورت جلسه

۲۱.  هماهنگی جهت انجام مصوبات صورت جلسه

۲۲.  نظارت بر تشکیل منظم کلاسها

۲۳.  ارسال نامه عدم تشکیل کلاس به اساتید

۲۴.  بایگانی نامه های ارسالی

۲۵.  اجرای فرایند ارزشیابی کلیه اساتید (رسمی – حق التدریس دانشکده و کلیه اساتید دروس عمومی و زبان دانشکده های دیگر )؛ انجام کلیه مکاتبات و هماهنگی های این فرایند

۲۶.  اجرای فرایند حق التدریس و کلیه مکاتبات آن

۲۷.  تایپ کلیه مکاتبات و اعمال آن

۲۸.  همکاری با اپراتور در روزهائی که حضور ندارند

۲۹.  هماهنگی جهت تایپ و تکثیر سوالات امتحانی

۳۰.  نظارت بر برگزاری امتحانات

۳۱.  اجرای فرایند نقل و انتقال دانشجویان

۳۲.  اجرای فرایند میهمانی دانشجویان

۳۳.  اجرای فرایند انصراف دانشجویان