مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی: خانم مهتاب کسائی اصفهانی

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۷۳

ایمیل: education@amt.mui.ac.ir

 

کارشناس گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکی: خانم مهندس فاطمه کاظمی

شماره تماس:۳۷۹۲۳۸۶۰

 

 

کارشناس گروه بیومتریال، نانوتکنولوژی و مهندسی بافت: خانم مهندس ریحانه یاراحمدیان

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۶۰

 

 

 

 

توجه: همچنین جهت برقراری تماس از طریق ایمیل با واحد آموزش یا گروههای آموزشی می توانید از منوی "تماس با ما" وب سایت نیز استفاده نمائید.