همه ما انسان ها ممکن است در طول زندگی خود در جریان رشد ، سازگاری ، تصمیم گیری ، تعاملات اجتماعی و موقعیت های تحصیلی ، شغلی ، ارتباطی، روحی- روانی و... با مشکلاتی مواجه گردیم . این امر در بین دانشجویان می تواند در جهت تصمیم گیری های مناسب در مراحل مختلف باشد و در نتیجه سازگاری بهتر با تحصیل را به شکلی کارآمدتر به ارمغان  آورد. لذا اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان و دفاتر زیر مجموعه آن اداره ، با هدف ارتقاء سلامت روانی و پیشگیری از مسائل و مشکلات ، آماده ارائه انواع خدمات یاورانه به کلیه دانشجویان گرامی می باشد.

 

برنامه هفتگی