• حلول ماه رمضان مبارک
  • حلول ماه رمضان مبارک

امور آموزشی

آیین نامه ها، فرایندها و فرمهای آموزشی

امور پژوهشی

آزمایشگاه ها، هسته ها  و برون داد های پژوهشی

امور دانشجویی

انجمنها و امور رفاهی


درباره دانشکده

 

پیشرفت سریع و روزافزون دانش و علوم زیستی در عرصه های گوناگون حیات به خصوص ورود فن آوری های نوین در علوم پزشکی لزوم تربیت متخصصین و محققین کارآمد را که بتوانند با استفاده از علوم و فنون جدید در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها و ارتقاء سلامت جامعه با تکیه براساس و اصول زیست شناختی حیات نقش غیرقابل انکار خود را ایفا نمایند دو چندان نموده است. از این رو تاسیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف تربیت متخصصین در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حوزه فناوریهای نوین مورد نیاز علوم پزشکی و تحقیقات بین رشته ای براساس اولویتهای دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت. دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در حال حاضر دارای ۴ گروه آموزشی "بیوالکتریک و مهندسی پزشکی" ، "بیومتریال، نانو تکنولوژی و مهندسی بافت" ،  "بیوانفورماتیک" و " فناوری تصویربرداری پزشکی "  می باشد

 

 

سامانه پردازش موازی                             نشریه سیگنال و سنسور                             داده های پزشکی

مسئولین:

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۶۲

 

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا امینی

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۶۶-۰۳۱

 

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی: دکتر راحله کافیه

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۶۴-۰۳۱

معاونت مراکز تحقیقاتی

نام و نام خانوادگی: دکتر انوشه زرگر

شماره تماس: -۳۷۹۲۳۸۵۷

معاونت اداری مالی

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین ربانی

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۶۲

معاونت دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر راحله کافیه

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۶۴-۰۳۱