previous pauseresume next

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری در سال ۱۳۹۴، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی خود را در سال ۱۳۹۴ برگزار میکند. 

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ ۹۳/۱۲/۲۳

جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده رأس ساعت ۱۲/۳۰ روز شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۳ برگزار گردید.

برگزاری جلسه هسته پژوهشی تحلیل تصاویر چشم پزشکی

روز یک شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ جلسه هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر ورد، خانم مهندس زهرا امینی، خانم مهندس مرضیه مختاری، خانم مهندس عالیه عهدی، خانم مهندس رضایی ، خانم مهندس لیلا نیک نام برگزار شد.

برگزاری جلسه هسته پژوهشی پردازش تصاویر میکروسکوپی

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ جلسه هسته پردازش تصاویر میکروسکوپی با حضور آقای دکتر ربانی و آقای دکتر ورد،خانم مهندس قانع، خانم مهندس گل محمدی، خانم مهندس خدابنده، خانم مهندس جرجندی، آقای مهندس عباسی و آقای مهندس صراف زاده برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده با حضور سرپرست محترم و معاونین و مدیران آموزشی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۰ تشکیل شد.

برگزاری جلسه هسته پژوهشی تحلیل تصاویر چشم پزشکی

روز یک شنبه مورخ۹۳/۱۲/۱۷جلسه هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر ورد، خانم مهندس زهرا امینی، خانم مهندس مرضیه مختاری، خانم مهندس عالیه عهدی، خانم مهندسی پورفرمانبر، خانم مهندس رضایی ، خانم مهندس نسرین باستانی و آقای مهندس نبوی برگزار شد.

برگزاری اولین هسته پژوهشی بیوانفورماتیک

روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۹۳ اولین جلسه هسته پژوهشی بیوانفورماتیک با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر ورد، آقای دکتر صحتی، خانم مهندس غریبی، خانم مهندس صفایی و آقای مهندس زند در دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه هسته پژوهشی تحلیل تصاویر چشم پزشکی

روز یک شنبه مورخ۹۳/۱۲/۱۰جلسه هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر ورد، خانم مهندس زهرا امینی، خانم مهندس مرضیه مختاری، خانم مهندس عالیه عهدی، خانم مهندس پورفرمانبر، خانم مهندس قریشی ، خانم مهندس نسرین باستانی و آقای مهندس نبوی برگزار شد.

بخش دانشجوئی جشنواره شهید مطهری

همزمان با برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری در اردیبهشت ۱۳۹۴ بخش دانشجوئی جشنواره با عنوان ایده های برتر دانشجوئی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.

حضور پور شور و افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در رویدادآغازگری در پایان هفته

بدینوسیله این تلاش پرشور را ارج نهاده و برای یکایک شما عزیزان موفقیت روز افزون آرزومندیم.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی RSS