previous pauseresume next

برگزاری جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده با حضور سرپرست محترم و معاونین و مدیران آموزشی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۰ تشکیل شد.

برگزاری جلسه هسته پژوهشی تحلیل تصاویر چشم پزشکی

روز یک شنبه مورخ۹۳/۱۲/۱۷جلسه هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر ورد، خانم مهندس زهرا امینی، خانم مهندس مرضیه مختاری، خانم مهندس عالیه عهدی، خانم مهندسی پورفرمانبر، خانم مهندس رضایی ، خانم مهندس نسرین باستانی و آقای مهندس نبوی برگزار شد.

برگزاری اولین هسته پژوهشی بیوانفورماتیک

روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۹۳ اولین جلسه هسته پژوهشی بیوانفورماتیک با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر ورد، آقای دکتر صحتی، خانم مهندس غریبی، خانم مهندس صفایی و آقای مهندس زند در دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه هسته پژوهشی تحلیل تصاویر چشم پزشکی

روز یک شنبه مورخ۹۳/۱۲/۱۰جلسه هسته پردازش تصاویر چشم پزشکی با حضور آقای دکتر ربانی، آقای دکتر ورد، خانم مهندس زهرا امینی، خانم مهندس مرضیه مختاری، خانم مهندس عالیه عهدی، خانم مهندس پورفرمانبر، خانم مهندس قریشی ، خانم مهندس نسرین باستانی و آقای مهندس نبوی برگزار شد.

بخش دانشجوئی جشنواره شهید مطهری

همزمان با برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری در اردیبهشت ۱۳۹۴ بخش دانشجوئی جشنواره با عنوان ایده های برتر دانشجوئی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.

حضور پور شور و افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در رویدادآغازگری در پایان هفته

بدینوسیله این تلاش پرشور را ارج نهاده و برای یکایک شما عزیزان موفقیت روز افزون آرزومندیم.

برگزاری چهاردهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ ۹۳/۱۲/۱۲

جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده رأس ساعت ۱۱/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۲ برگزار گردید.

برگزاری پانزدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت

روز شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲ ساعت ۱۱ صبح، پانزدهمین جلسه هسته پژوهشی مهندسی بافت با حضور دکتر کرباسی (مسئول هسته) و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیومواد و مهندسی بافت برگزار شد.

برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۱/۲۸ در اتاق جلسات برگزار شد. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس مرتضی مرادی امین

در تاریخ سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۸:۳۰ صبح جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهندس مرتضی مرادی امین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوالکتریک و مهندسی پزشکی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی RSS