۱- سیستم های تصویر برداری دیجیتال وملحقات (عمومی – فلوروسکوپی - سی آرم موبایل - گاما کمرا و....)

۲- سیستم های مقطع نگاری پزشکی دیجیتال وملحقات ( سونوگرافی - آنژیو گرافی - اکو کاردیوگرافی -  سیتی اسکن -  ام آرآی - پت و سیستم های ترکیبی ....)

۳- الکتروشوک قلبی

۴- گلوکومتر واستریپ

۵- دستگاه دیالیز و RO

۶- اجزا و متعلقات سیستم های تصویر برداری (تزریق گر - آشکار ساز – پروب - تیوب، CR ,DR,DDR)

۷- سیستم های بیهوشی پیشرفته

۸- اجزا ومتعلقات سیستم های پرتو درمانی (شبیه ساز ، برنامه ریزی درمان ، براکی تراپی )

۹- انواع سیستم های فتونیک پزشکی ( انواع لیزر - PLو...)

۱۰- انواع لاپاروسکوپ

۱۱- ترمومتر دیجیتال

۱۲- استریل کننده پلاسما وفرمالدیید

۱۳- فشار خون سنج دیجیتال

۱۴- دانسیتومتر

۱۵- میکروسکوپ ها جراحی

۱۶- انواع سیستم های آندوسکوپی

۱۷- فناوری اطلاعات بیمارستانی

۱۸- بیلیروبین متر

۱۹- تست ورزش و هولتر مانیتورینگ

۲۰- پمپ خون

۲۱- انواع پمپ های تزریق سرم وسرنگ

۲۲- دستگاه های EMG وEEG الکتروشوک مغزی

۲۳- مانیتور آپنه نوزاد -   تحلیلگر مانیتور اکسیژن

۲۴- کاپنوگراف

۲۵- اسپیرومتر

۲۶- دستگاه های  CPAP  -  Bipap

۲۷- ابزارهای تخصصی جراحی

۲۸- مانیتور گازهای پزشکی

۲۹- پمپ خون (اتاق عمل قلب)

۳۰- انواع استنت کاتتر وبالون قلبی

۳۱- پروتز زانو وهیپ

۳۲- آنژیوکت

۳۳- نخ های تخصصی جراحی

۳۴- دریچه های قلبی

۳۵- نواع مش های جراحی

۳۶- دراپ ها(نبافته ها)

۳۷- کلیه قطعات و لوازم جانبی دستگاه ها که تولید آن ایجاد ارزش افزوده می نماید.