پایان نامه های کارشناسی ارشد   و دکتری مهندسی پزشکی

ردیف

عنوان

نویسنده

استاد راهنما

سال

 

۱

شبیه سازی  بر همکنش  لیزر با بافت کبد به روش مونت کارلو و توسعه نوم افزار مرتبط جهت طراحی درمان با لیزر

علی جواد راد

دکتر علیرضا مهری

دکتر سعید سرکار

۱۳۸۳

۲

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در طبقه بندی و تشخیص کانسرهای لنمفوما و بافتهای سالم بر اساس اطلاعات  اکسپرشن ژنها

لیا ضیایی

دکتر علیرضا مهری

دکتر منصور صالحی

۱۳۸۴-۱۳۸۳

۳

طراحی و ساخت لنز و متراتوماتیک

رسول باغبانی خضرلو

دکتر علیرضا مهری

 

۱۳۸۵-۱۳۸۴

۴

Gene predictionدر پروکاریوت ها با استفاده از الگوریتم های شناسایی الگو و یاد گیری ماشینی

رحیم ملکشاهی

دکتر علیرضا مهری

دکتر معراج پور حسین

۱۳۸۵

۵

بررسی روش های تطبیقی برای کاهش زمان استخراج پتانسیل های تحریک حالت دائم شنوایی

لیلا قائدی

دکتر علیرضا مهری

دکتر داریوش شهبازی

۱۳۸۵

۶

تشخیص آریتمی های سیگنال الکتریکی قلب

آرش زارع صادقی

دکتر علیرضا مهری

دکتر محمد باقر توکلی

۱۳۸۵

۷

طراحی و ساخت سیستم تشخیص بیماری های مربوط به دریچه های قلب با استفاده از صدای قلب

میر رضا شنوی

دکتر توکلی

دکتر مهری

دکتر گلشاهی

۱۳۸۵

۸

طراحی و ساخت الکترومتر برای آشکار سازهای اتاقک یونیزان

مریم منتظرالقائم

دکتر داریوش شهبازی

دکتر محمد باقر توکلی

۱۳۸۶-۱۳۸۵

۹

بررسی ارتباط بین درصد پیسنیگ ضربن ساز قلبی با سطح پروتئین سدیمی مغز موجود در خون بیماران قلبی ، به منظور تعیین بهترین برنامه ضربان ساز

افشین فخر پور

دکتر علیرضا مهری

دکتر محمد باقر توکلی

۱۳۸۷

۱۰

بررسی روش های قطعی و آماری بمنظور شناسایی موقعیت مکانی آنومالی های بافت پستان با استفاده از یک آرایش الکترودی مستطیلی

امیراشتری

دکتر سعید کرباسی

دکتر سعید کرمانی

۱۳۸۷

۱۱

تخمین عمق بیهوشی از روی سیگنال الکترواسفالوگرام با استفاده از تبدیل ویولت مختلط و شبکه های نور و فازی

محراب قنات باری

دکتر علیرضا مهری

۱۳۸۸

۱۲

طراحی و ساخت فانتوم  متحرک بطن چپ جهت ارزیابی الگوریتم های تجزیه و تحلیل تصویر قلبی  تشدید مغناطیسی گیت شده (CMRI)

ابوالفضل مسعودی راد

دکتر علیرضا مهری

۱۳۸۸

۱۳

استخراج میدان حرکتی قلب از تصاویر آم آر ای قلبی با استفاده از شاخصهای شباهتی

نسیم داداشی سرج

دکتر سعید کرمانی

دکتر محمد باقر توکلی

۱۳۸۸

۱۴

استخراج  ویژگی های تصاویر شبکیه در حوزه کرولت بمنظور تحلیل اتوماتیک بیماری رتینوپاتی دیابتی

مهداد اسمعیلی

دکتر علیرضا مهری

دکتر حسین ربانی

۱۳۸۸

۱۵

آشکار سازی ایسکمی قلبی با مقایسه رفتار منحنی و کتور کاردیوگرافی و الکترو کاردیو گرافی متناظر در حوزه زمان فرکانس

محمد ایمان فرح آبادی

دکتر حسین ربانی

دکتر علیرضا مهری

۱۳۸۸

۱۶

تعیین محل اسکیمی قلبی با مقایسهرفتار سیگنال الکتروکاردیوگرام و وکتورکاردیوگرام

سید محمد امین فرح آبادی

دکتر علیرضا مهری

دکتر حسین ربانی

۱۳۸۹

۱۷

استفاده از ویژگیهای موج آ جهت تشخیص بیماران مستعد آریتمی های قلبی با استفاده از شبکه های عصبی

الهام زراعت کار

دکتر حسعید کرمانی

دکتر علیرضا مهری

۱۳۸۹

۱۸

طراحی الگوریتم تشخیص نرم افزاری حروف در متون فارسی با استفاده از روش آنالیز اجزاء اصلی

شهروز گمشرد

دکتر علیرضا مهری

دکتر حسین ربانی

۱۳۸۹

۱۹

طراحی الگوریتمی جهت نهان نگاری اطلاعات محرمانه بیمار در حوزه کانتورلت و بررسی آن در تصاویر CT,MRIمغز

فرهاد رحیمی

دکتر حسین ربانی

دکتر سعید کرمانی

۱۳۸۹

۲۰

تخمین پتانسیل بازگشت تحریک لمسی با استفاده از فیلترهای وفقی چندگانه

پریسا اکبری

دکتر سعید کرمانی

دکتر حسین بانی

۱۳۹۰

۲۱

ارزیابی کاربرد الگوریتم تفریق طیفی ارتقا یافته به همراه افزایش تعداد کانالها به منظور کاهش نویز در پردازشگر سیگنال گفتاری سیستم کاشت حلزون

مرجان مظفری لقا

دکتر سعید کرمانی

۱۳۹۱

۲۲

تولید تصاویر پروجکشن از لایه های شبکیه در داده های سه بعدی OCTو ترکیب انها با استفاده از تبدیل کرولت برای ایجاد یک تصویر پروجکشن بهینه

جلیل جلیلی

دکتر حسین ربانی

دکتر علیرضا مهری

۱۳۹۱

۲۳

مقایسه روش اجزای مرزی و روش اجزای محدود مرتبه بالا در بازسازی تصاویر توموگرافی امپدانس الکتریکی

نرگس سعیدی زاده

دکتر سعید کرمانی

دکتر حسین ربانی

۱۳۹۰

۲۴

بررسی عدم تقارن در چشم چپ و راست افراد نرمال ، بااستفاده از ویژگیهای استخراج شده از تصاویر OCTو فوندوس

طاهره محمودی

دکتر محمدر ضا اخلاقی

دکتر علیرضا ورد

دکتر احمد مانی

۱۳۹۲

۲۵

پیاده سازی و ارزیابی الگوریتم ماسک ایده آل باینری جهت بهبود وضوح گفتار در نویز

نادر ناصری

دکتر سعید کرمانی

۱۳۹۲

۲۶

تشخیص اتوماتیک جسم لیشمن در نمونه های مغز استخوان بیماران مبتلا به لیشمانیازیس احشایی به روش کانتور فعال

ماریا فرهی

دکتر حسین ربانی

دکتر اردشیر طالبی

۱۳۹۲

۲۷

ارزیابی بزرگنمایی افقی و عمودی در تصاویر پانورامیک دندان با استفاده از فانتوم

مهدی بهرامی

دکتر محمد باقر توکلی

دکتر علیرضا مهری

۱۳۹۲

۲۸

تقطیع اتوماتیک مرزهای لایه های قرنیه در تصاویر او اس تی و به دست آوردن نقشه ی سه بعدی ضخامت کل قرنیه و لایه های داخلی آن

مهدی کاظمیان جهرمی

دکتر حسین ربانی

دکتر علیرضا مهری

۱۳۹۲

۲۹

بخش بندی اتوماتیک تصاویر مادون قرمز سینه با استفاده از مدل مخلوط کوسی ها

ناصر صمد زاده اقدم

دکتر سعید کرمانی

۱۳۹۲

۳۰

مقایسه روش های Twofish,Serpentو Rijndeal  بمنظور رمز نگاری تصاویر شبکیه چشم

محمد رضا نعیم آبادی

دکتر علیرضا مهری

دکتر حسین ربانی

۱۳۹۲

۳۱

غشاهای هدایت کنندهب باز سازی بافت و استخوان در درمانهای پریودنتال

نرگس علیخانی

دکتر انوشه زرگر

دکتر سعید کرباسی

۱۳۹۲

۳۲

ساختار ، خواص  و روش های تولد باریم تمتانات جهت کاربرد در مهندسی پزشکی

شهرام رحمتی

دکتر محمد رفیعی نیا

۱۳۹۲

۳۳

مروری بر کاربردهای نوین مواد پیزوالکتریک در نانو پزشکی و مهندسی بافت

 

رضا ناصر

دکتر انوشه زرگر

۱۳۹۲

۳۴

داربست های بر پایه پلی هیدروکسی بوتیرات برای کاربردهای مهندسی بافت

 

داود صادقی

دکتر سعید کرباسی

۱۳۹۲

۳۵

تلفیق روش های مبتنی بر نظریه گراف و مکان – فرکانس برای تجزیه و تحلیل تصاویر

راحله کافیه

دکتر حسین ربانی

دکتر سعید کرمانی

۱۳۹۳

 

۳۶

شناسایی و استخراج اتوماتیک رده پلاسماسلی در بیماری میلوم متعدد در تصاویر میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان

زهرا سعیدی زاده

دکتر علیرضا مهری

دکتر اردشیر طالبی

۱۳۹۳

۳۷

تجزیه و تحلیل سیگنال های به دست آمده از شتاب سنج بمنظور مقایسه الگوی گامهای نرمال و مبتلا به پارگی رباط صلیبی  زانو

حسام فضعلی

دکتر سعید کرمانی

۱۳۹۳

۳۸

تشخیص اتوماتیک  کاندید یازیس در تصاویر میکروسکوپی مربوط به نمونه های پاپ اسمیر با استفاده از تبدیل ریجلت

محمد رضا مومن زاده

دکتر علیرضا مهری

دکتر اردشیر طالبی

۱۳۹۳

۳۹

بررسی ارائه یک روش استخراج ویژگی مناسب بمنظور پیشگویی عود سرطان سینه با استفاده از داده های میکرو آرایه

محمد رضا صحتی

دکتر علیرضا مهری

دکتر حسین ربانی

۱۳۹۳

۴۰

استخراج و شناسایی خودکار سلول های لوسمی حاد لنفوئیدی از روی تصاویر میکروسکوپی مغز استخوان

مرتضی مرادی امین

دکتر سعید کرمانی

دکتر اردشیر طالبی

۱۳۹۳