previous pauseresume next

جلسه دفاع رساله دکتری آقای مهندس محمد رضا صحتی

در ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز چهار شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۳ آقای مهندس محمد رضا صحتی از رساله ی دکتری خود با عنوان "بررسی ارائه یک روش استخراج ویژگی مناسب به منظور پیشگویی عود سرطان سینه با استفاده از داده های میکرو آرایه"؛ با راهنمایی جناب آقای دکتر علیرضا مهری دهنوی و دکتر حسین ربانی و با مشاوره جناب آقای دکتر معراج پورحسین و با حضور هیات داوران خارج از دانشگاه : جناب آقای دکتر محمد رضا یزدچی و دکتر حمید رضا مراتب و داوران داخلی: جناب آقای دکتر حسین خان احمد ، دکتر سعید کرباسی و دکتر علیرضا ورد در سالن شهید چمران دانشکده به عنوان آخرین شرط دریافت درجه دکتری تخصصی دفاع نمودند که مورد قبول هیات داوران و ناظران قرار گرفت.ضمن عرض تبریک، توفیق روز افزون ایشان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

 

                          

چکیده

امروزه ميکروآرايه‌ها به عنوان يکي از پرکاربردترين ابزارهاي مورد استفاده در حل مسائل زيستي شناخته شده‌اند.با استفاده از اين ابزار قدرتمند امکان تحليل و شناخت بهتر رويدادهاي زيستي پيچيده‌اي مانند سرطان فراهم شده است. اما ابعاد بالاي داده‌هاي ميکروآرايه و ماهيت نويزي و مبهم آن موجب ناکارآمدي الگوريتم‌هاي پردازشگر و در نتيجه ارائه نتايج ناسازگار در مطالعات مختلف شده است. ناپايداري عملکرد الگوريتم‌ها در مجموعه داده‌هاي مستقل و معرفي مجموعه ژنهاي شاخص متنوع به منظور پيشگويي بازگشت سرطان سينه در ساليان اخير يکي از نمونه‌هاي اين مشکل است که باعث بي اعتباري تفسير شاخص‌هاي زيستي قبلي شده است. يکي از عوامل مهم در ايجاد اين ناپايداري که کمتر مورد توجه قرار گرفته الگوريتم‌هاي مورد استفاده در تحليل اين داده‌هاي خاص مي‌باشد که در اين پايان نامه مورد بررسي قرار گرفته است و سه روش جديد در راستاي استخراج ژنهاي شاخص مناسب به منظور پيشگويي بازگشت سرطان سينه ارائه شده است. نتايج ارزيابي انجام گرفته بر هفت مجموعه داده مستقل، شامل بيش از ۱۵۰۰ نمونه تومور سرطان سينه، نشان دهنده پايداري بسيار بالا و صحت طبقه‌بندي مناسب روش های پيشنهادي است. با تکيه بر پايداري بالاي مجموعه نهايی ژنهاي معرفي شده مي‌توان آنها را با قابليت اطمينان بالا به عنوان شاخصهاي عمومي بازگشت سرطان سينه معرفي کرد.