انتصاب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری های نوین

  • د, ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۰۸:۵۲

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر یوسف  قیصری سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،سرکار خانم دکتر داداشی به عنوان سرپرست کمیته پژوهشهای دانشجویی،دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی منصوب گردیدند.توفیق روز افزون ایشان را در انجام امور محوله از درگاه احدیت خواستاریم.