ساماندهی و توسعه فعالیتهای دانشگاه در حوزه علوم اعصاب

  • ش, ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۱۴:۱۴

روز چهارشنبه مورخ ۲۱ آذرماه در جلسه ای با حضور صاحبنظران دانشگاه در زمینه علوم اعصاب و دکتر حسین استکی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و از محققین مطرح و پیشتاز در حوزه نورساینس ، بحث و تبادل نظر در خصوص ساماندهی و توسعه فعالیتهای دانشگاه در حوزه علوم اعصاب صورت گرفت و مقرر گردید پیگریهای لازم در زمینه انجام تحقیقات مشترک و ایجاد استارت آپهای نورساینس انجام شود.