سخنرانی جناب آقای دکتر مهری

  • ش, ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ - ۱۰:۲۵

در ادامه سخنرانی­های عمومی کمیته پژوهشهای دانشجویان،

سخنرانی توسط جناب آقای دکتر مهریپيرامون کنفرانس ICIP 2015

روز سه شنبه ۹۴/۸/۱۲

از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

در تالار شهید چمران دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.