فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی (فازغ التحصیلان مقطع Ph.D )

  • ش, ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۱:۲۶

فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در گروه­های آموزشی و مراکز تحقیقاتی، در سایت معاونت آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس edu.mui.ac.irقرار گرفته است و متقاضیان می توانند از تاریخ ۹۶/۴/۲۵لغایت ۹۶/۵/۵ با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.