مصوبات کمیته ملی اخلاق در پژوهش

  • چ, ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ - ۱۳:۰۶

احتراما به اطلاع میرساند مصوبات کمیته اخلاق در پژوهش در سایت معاونت پزوهشی دانشکده قابل مشاهده میباشد

مصوبات کمیته اخلاق در پژوهش