کسب مقام اول تا سوم طراحی پوستر علمی

  • ش, ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ - ۰۹:۴۰

کسب مقام اول تا سوم طراحی پوستر علمی همایش سراسری روز پژوهش در بین تمامی دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط دانشجویان دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی اصفهان به ترتیب :
 ۱ـ خانم مهندس  سحر جرجندی
 ۲ـخانم مهندس  مرضیه مختاری
 ۳ـخانم مهندس  زهرا خدابنده
را به دانشجویان عزیز و پر تلاش، اساتید محترم  تبریک می گوییم.

(روایط عمومی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی)