گزارش برگزاری کارگاه آموزشی چهارسوی سلامت

  • د, ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - ۱۰:۲۹

کارگاه آموزشی چهارسوی سلامت  با ارائه دکتر احمد رضا زمانی در روز یکشنبه  ۲۹ آذرماه ۹۶ در سالن شهید چمران دانشکده فناوریهای نوین پزشکی اصفهان برگزار شد.در این کارگاه آموزشی راهکارهای تامین و حفظ و ارتقاء سلامت جسمی،روانی،معنوی و اجتماعی بیان گردید.