امور دانشجویی

ما فرهنگ را بستر اصلي زندگي انسان ‌مي‌دانيم، نه فقط بستر اصلي درس خواندن و علم آموختن. فرهنگ هر کشور بستر اصلي حرکت عمومي آن کشور است؛حرکت سياسي و علمي‌اش در بستر فرهنگي است. فرهنگ يعنی  خلقيات و ذاتيات يک جامعه و بومي يک ملت، تفکراتش، ايمانش و آرمانش. اين ها تشکيل دهنده مباني فرهنگ يک کشور است. (مقام معظم رهبری)

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده یکی از محوری ترین و حساس ترین معاونت های دانشکده است که ارتباط مستقیم با دانشجویان دارد و رسالت این معاونت تامین ، حفظ و ارتقای امور فرهنگی و رفاهی دانشجویان با رویکرد فرهنگ اسلامی - ایرانی می باشد.

وظایف:

-برنامه ریزی برای گسترس و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی

-اداره کلیه امور دانشجویی (خوابگاه، تغذیه، رفاهی، تربیت بدنی، مشاوره و ...)

-مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی

-برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی

-نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی

-اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

-پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی دانشگاه

-حمایت و تشویق در پژوهش های فرهنگی دانشجویی

-ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری

-فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی جامعه

-برنامه ریزی برای استفاده بهتر از امکانات فرهنگی و هنری

-پیگیری تشکیل تشکل ها و کانون های دانشجویی

 

     کمیته پژوهشهای دانشجویی

     شورای صنفی

     شورای مشاورین جوان

     دفتر مشاوره دانشکده

 

لینکهای مرتبط:

    اداره مشاوره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     اماکن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و امکانات موجود آن

     رزرو اینترنتی غذا

     پرتال خدمات رفاهی دانشجویی

     معرفی اداره امور خوابگاه

 

دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی

 

تماس با ما:

وب سایت: https://amt.mui.ac.ir

ایمیل:   amt@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۸۵۱-۳۱

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱