ابلاغ پروفسور هارولد اسنیدر از دانشگاه گرونینگن هلند به عنوان عضو هیات علمی الحاقی گروه بیوانفورماتیک

  • ش, ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ - ۱۳:۴۹

با امضای ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر چنگیز، ابلاغ پروفسور هارولد اسنیدر از دانشگاه گرونینگن هلند به عنوان عضو هیات علمی الحاقی گروه بیوانفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صادر شد. بنا به تقاضای رسمی گروه بیوانفورماتیک و پذیرش پروفسور هارولد اسنیدر، و پس از طی سلسله مراتب اداری و قانونی، نامبرده به عضویت گروه بیوانفورماتیک در آمد تا در برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشارکت فعال داشته باشد.

پروفسور هارولد اسنیدر استاد تمام و مدیر بخش ژنتیک اپیدمیولوژی و بیوانفورماتیک دانشگاه گرونینگن هلند است که سابقه درخشان علمی و پژوهشی و همکاری های بین المللی دارد و با انتشار چند صد مقاله بسیار معتبر علمی، ضریب h یا h-index ایشان عدد خیره کننده ۷۸ می باشد.